Mastodon.nu

Det här är en öppen och vänlig server i första hand till för svenskar och de nordiska länderna. Den drivs ideellt men på ett professionellt sätt och med 100% förnybar energi.

This server mastodon.nu runs mastodon software, version 4.1.1
This server has been monitored since 1 year ago and has a score of 100 out of 100
Detected language of this server is Swedish
Server looks to be located in Norrköping Östergötland County Sweden

Server last checked 3 minutes ago

This server is allowing new users to sign up

Uptime & Speed
User Stats
Action Stats
Clicks Out

Querying API

Querying API