0x3c.pl - 0x3c.pl

Spokojna przystań dla hakerów, mejkerów, i wszelkiej maści kreatywnych i technicznych osób z okolic trójmiasta. Celem 0x3c.pl jest łączyć osoby zaangażowane w różne społeczności na terenie trójmiasta i pozwalać na wymianę wspólnych zainteresowań.

This server 0x3c.pl runs mastodon software, version 3.1.2, current master version is 3.5.2
This server has been monitored since 2 years ago and has a score of 100 out of 100
Detected language of this server is Polish and looks to be located in Poland

Server last checked 3 minutes ago.

This server is allowing new users to sign up

Uptime & Speed
User Stats
Clicks Out