SwebbTube

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa en regelbunden och allsidig nyhets- och informationsförmedling som ger uttryck för ett breddat utbud av ämnen och perspektiv samt granskning av för demokratin grundläggande skeenden. Därför tror vi på en fri och öppen debatt där olika åsikter får komma till uttryck.

This server swebbtube.se runs peertube software, version 4.2.2, current master version is 4.2.2
This server has been monitored since 4 months ago and has a score of 100 out of 100
Detected language of this server is Swedish and looks to be located in United States

Server last checked 59 minutes ago.

This server is allowing new users to sign up

Uptime & Speed
User Stats
Clicks Out