Mastodon Spójnika

Serwer Stowarzyszenia Spójnik, którego celem jest integracja środowisk lewicowych. Zapraszamy wszystkie osoby, którym bliskie są idee wolności, równości, siostrzeństwa i sprawiedliwości społecznej.

This server spojnik.works runs mastodon software, version 4.1.5
This server has been monitored since 1 year ago and has a score of 100 out of 100
Detected language of this server is Polish
Server looks to be located in Frankfurt am Main Hesse Germany

Server last checked 2 hours ago

This server is allowing new users to sign up

Uptime & Speed
User Stats
Action Stats
Clicks Out

Querying API

Querying API