fribyte.no - friByte

friByte er en studentorganisasjon som har sitt utspring fra Det Akademiske Kvarters tidligere IT-avdeling, E-tjenesten. En gruppe studenter fra E-tjenesten ønsket i 2002 å starte en organisasjon som rendyrket drift av avanserte IT-systemer. Med det ønsket, ble friByte opprettet for å levere sikre og stabile IT-tjenester til studentkulturen, studentmediene og politiske studentorganisasjoner.

This server sosial.fribyte.no runs mastodon software, version 3.4.4, current master version is 3.4.6
This server has been monitored since 5 months ago and has a score of -5116 out of 100
Detected language of this server is Norwegian and looks to be located in Norway

Server last checked 23 minutes ago.

This server is allowing new users to sign up

Uptime & Speed
User Stats
Clicks Out