some.nrsk.no - NRSK Sosial Media

En privat server i Norge. Åpen for medlemskap etter søknad, men primært til folk vi kjenner fra før for å skape et digitalt samfunn av bekjente. Helt åpne alternativer er f.eks. snabelen.no og oslo.town - Vi kan fortsatt kobles sammen! :D

This server some.nrsk.no runs mastodon software, version 3.5.1, current master version is 3.5.3
This server has been monitored since 2 months ago and has a score of -1664 out of 100
Detected language of this server is Norwegian and looks to be located in Norway

Server last checked 20 minutes ago.

This server is allowing new users to sign up

Uptime & Speed
User Stats
Clicks Out